Politikalarımız

ACBED  MEDİKAL Olarak, Müşterilerinin kalite beklentilerini ve hayallerini derinden algılayan, değer zincirindeki tüm ürün ve süreçlerini bu doğrultuda sürekli geliştiren medikal hastane ekipmanları üreten şirket olmayı hedefler.

Bu amaçla,

– İnsan odaklı bir yaklaşımla çalışanlarını geliştirir, yapılan her faaliyette kalite bilinci ve sorgulayıcı bakış açısını dikkate alan şirket kültürünü benimser.

– Tüm değer zincirindeki standartların dünya klasında olması için rekabetçilik hedefiyle sürekli gelişim sağlar.

– Tüm paydaşlarıyla birlikte, sosyal sorumluluklarının gereklerini yerine getirir ve sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını destekleyecek şekilde üretimini gerçekleştirir.

  • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKAMIZ

ACBED MEDİKAL Olarak, Tüm çalışmalarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak revize etme çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bu bağlamda, tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız, misafirlerimiz, ziyaretçilerimiz ve ilgili üçüncü kişiler ile ilgili çalışmalarda politikamıza uyum ile birlikte hukuki yönden risklerin ve yakın tehlikenin önlenmesinde hukuk birimimizle iş birliği yapmaktayız.

ACBED MEDİKAL  bünyesindeki tüm kişisel verileri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak alacağımızı, saklayacağımızı, gerekli yerlere aktarımını bilgilendirerek yapacağımızı, uygun yöntemlerle imha edeceğimizi beyan ederiz.

  • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

ACBED MEDİKAL olarak, Yasal ve insani standartlar çerçevesinde tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı taahhüt ederiz. Tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu bilinci ile çalışmalarımıza yön veriyoruz. Tüm çalışanlarımızda güvenlik kültürü oluşturmayı hedefliyoruz. Genç çalışan, yeni anneler ve çocuk bekleyen kadınlar ile engelli çalışanlarımızın çalışma şartlarında yasal kanunlara göre hareket etmekteyiz. Çocuk işçi çalıştırmaz ve çalıştırmayı da kabul etmeyiz.

  • ÇEVRE VE ENERJİ POLİTİKAMIZ

ACBED MEDİKAL  olarak, Endüstrinin ve sanayinin hızla geliştiği dünyamızda, üretim ve beraberinde tüketimin de artması sonucu doğal kaynaklar hızla tükenmektedir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir ortam bırakmak için ulusal ve uluslararası tüm yasal çevre ve enerji mevzuatlarını uymayı taahhüt ederiz.

  • GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

ACBED MEDİKAL olarak, Çalışanların, müşterilerin ve tedarikçilerin her türlü güvenliğini kontrol altına almaktayız. Firmamızın ‘Koruma ve Güvenlik Prosedür’ ü ile tehditlerin önceden belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktayız. Gerekli tüm eğitimleri kritik bölge çalışanlarına ve diğer bölge çalışanlarımıza düzenli aralıklarla vermekteyiz. İş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik bağlamında yönetmek amacıyla; Bilgi güvenliği ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal şartlara ve sözleşmelere uymayı taahhüt ederiz.